Iets betekenen voor kwetsbare medeburgers

Vroeger woonden mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking in inrichtingen. Nu is dat anders. Steeds meer proberen we deze kwetsbare medeburgers een plek te geven in de samenleving; in gewone huizen, in gewone wijken en buurten. Om verantwoord zelfstandig te kunnen leven hebben veel van hen ook professionele begeleiding nodig. De Linde biedt die begeleiding.

De professionele begeleiding van De Linde blijft altijd beperkt tot enkele uren per week. Daarmee zorgen we voor een solide basis. Maar om het zelfstandige leven aangenaam in te vullen en echt mee te kunnen doen in de samenleving is dikwijls meer nodig. Familie, vrienden, collega’s, buren en – voor deze cliënten vooral – vrijwilligers.

Als vrijwilliger iets betekenen voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking geeft veel voldoening. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Goede wil en geduld zijn belangrijk, maar niet voldoende. Vereist is ook de zekerheid om op professionals terug te kunnen vallen als dat nodig is. Die zekerheid biedt LindePlus, de vereniging van de vrijwilligers bij De Linde. Zo kunnen we samen echt iets betekenen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je voor LindePlus kan doen? Bel dan 06 1313 4693 of 023 557 51 74 

LindePlus2015

LindeZorg

Een professionele organisatie voor vrijwilligers

LindePlus is de vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor cliënten van De Linde: zelfstandig wonende mensen met een (lichte) verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Over het algemeen ontvangen de cliënten van De Linde enkele uren per week professionele begeleiding. Om echt mee te kunnen doen in onze (ingewikkelde) samenleving is aanvullende ondersteuning door vrijwilligers vaak erg welkom. De vrijwilligers van LindePlus ondersteunen de cliënten op allerlei manieren. Bijvoorbeeld:

 

• Boodschappen doen; kleding kopen

• Helpen bij het koken

• Meegaan naar officiële instanties

• Ondersteunen bij de (financiële) administratie

• Helpen bij het schrijven van brieven

• Samen gezellige dingen doen

 

De vrijwilligers van LindePLus werken altijd nauw samen met de professionals van De Linde. In veel gevallen zijn dat de woonbegeleider en de bewindvoerder. Samen zorgen ze voor samenhang in de ondersteuning, waardoor ieders inzet optimaal rendement oplevert. LindePlus heeft een eigen, onafhankelijk bestuur.

© 2015 LindePlus | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie